Услуги за интелектуална собственост

Ние ще гарантираме, че марката ви е защитена, като регистрираме вашата търговска марка, патент, промишлен модел, дизайн в ЕС и България. Също така работим с графични дизайнери, за да създадем вашето персонализирано лого на търговска марка.

Нашите услуги включват:

Търговски марки

Търговските марки са знаци, които отличават стоките или услугите на вашия бизнес. Търговските марки могат да бъдат регистрирани като думи, рисунки, букви, цифри, цветове, форма на продукта или опаковката или звуци. Ние ще ви съдействаме да регистрирате търговска марка пред Българското патентно ведомство (БПВ) за територията на България, европейска търговска марка за територията на Европейския съюз и световна търговска марка по Мадридската система за избрани от вас държави по света.

Регистрация на търговски марки

Регистрация на българска търговска марка в Службата за регистрация на марки

€ 250

Административните такси не са включени

Цената е само за регистрация в България и за до три класа в Ница. Цената може да варира в зависимост от избраните класове в Ница. Цената не включва възражения и други процедури.


Безплатна консултация

Безплатно проучване за наличието на избраната търговска марка

Доклад за активни подобни регистрирани търговски марки

Определяне на съответните класове Ница

Изготвяне на заявлението

Подаване на заявлението

Получаване на удостоверение за регистрация на търговска марка

Регистрация на до 3 Ница класа за стоки и услуги

Защита на търговската марка за територията на България

Свържете се с нас

Услуги за интелектуална собственост

Регистрация на българска търговска марка

250 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Регистрация на търговска марка в Патентно ведомство на ЕС

€ 400

Административните такси не са включени

Цената е за всички страни от Европейския съюз и за до три класа от Ница. Цената не включва възражения и други процедури.


Безплатна консултация

Безплатно проучване за наличието на избраната търговска марка

Доклад за активни подобни регистрирани търговски марки

Определяне на съответните класове Ница

Изготвяне на заявлението

Подаване на заявлението

Получаване на удостоверение за регистрация на търговска марка

Регистрация на до 3 Ница класа за стоки и услуги

Защита на търговската марка за територията на Европейския съюз

Свържете се с нас

Услуги за интелектуална собственост

Регистрация на търговска марка в ЕС

400 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Регистрация на световна търговска марка по Мадридската система

€ 500

Административните такси не са включени


Безплатна консултация

Безплатно проучване за наличието на избраната търговска марка

Доклад за активни подобни регистрирани търговски марки

Определяне на съответните класове Ница

Изготвяне на заявлението

Подаване на заявлението

Получаване на удостоверение за регистрация на търговска марка

Регистрация на до 3 Ница класа за стоки и услуги

Защита на търговската марка за избраните от Вас страни

Свържете се с нас

Регистрация на световна търговска марка по Мадридската система

€500

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Търговски марки, Патенти и Полезни модели

Проучване относно наличието на търговска марка

€ 100

Свържете се с нас

Проучване относно наличието на търговска марка

100 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

В процеса на регистрация на търговска марка винаги има възможност някой, който притежава подобна търговска марка (регистрирана или не), да подаде възражение срещу регистрацията. Преди да се обърнете към дизайнер за изготвяне на Вашата Търговска марка, е добре да извършите задълбочено проучване дали избраната търговска марка е налична. Ние сме тук, за да ви помогнем. По-добре да се подсигурим, отколкото да съжаляваме.


Подаване на жалба, възражение или обжалване срещу регистрирана търговска марка или търговска марка в процес на регистрация

Моля, свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта.

Свържете се с нас

Услуги за интелектуална собственост

Подаване на жалба, възражение или обжалване срещу регистрирана търговска марка или търговска марка в процес на регистрация

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги


Заявка за патент

Моля, свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта.

Свържете се с нас

Заявка за патент

Свържете се с нас за индивидуална оферта!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Патентите предоставят на изобретателя права на собственост върху техническото изобретение. Патентите дават защита на изобретения процес, дизайн или изобретение за определен период от време. Нашият екип ще подпомогне процеса на регистрация на патент пред Българското патентно ведомство (БПВ) за защита на територията на България или пред Европейското патентно ведомство за защита на територията на ЕС.


Заявление за Полезен модел

€250

Административните такси не са включени

Свържете се с нас

Услуги за интелектуална собственост

Заявление за полезен модел

300 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Безплатна консултация

Изготвяне на заявлението

Подаване на заявлението

Получаване на удостоверение за регистрация на Полезен модел

Защита на Полезния модел за територията на България

Полезните модели се наричат още "малки патенти". Те представляват изобретение във всяка техническа област, което е ново, включва изобретателска стъпка и може да се използва в промишлеността. Ние ще подпомогнем процеса на регистрация пред Българското патентно ведомство и Европейското патентно ведомство в зависимост от територията, за която сте избрали да получите защита.

Дизайн

В случай че искате да защитите уникалния видим външен вид на даден продукт или част от него, определен от особеностите на формата, линиите, орнаментите на модела, цветовите комбинации или комбинацията от тях, трябва да регистрирате дизайн. Нашите специалисти ще гарантират, че заявката ви ще бъде успешна пред Българското патентно ведомство и EUIPO (Европейската служба за интелектуална собственост).

Географски означения

Географско означение означава наименованието за произход и териториалното обозначение на стоките и услугите, които произвеждате. Можете да разчитате на нас, за да ви помогнем при подаването на заявка в Българското патентно ведомство (БПВ) и за селскостопански храни и стоки пред Европейската комисия.

Регистрация на географско означение

Регистриране на географско означение (ГО) пред БПВ

€250

Административните такси не са включени

Свържете се с нас

Услуги за интелектуална собственост

Регистрация на географско означение (ГО) пред БПВ

250 €

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Безплатна консултация

Изготвяне на заявлението

Подаване на заявлението

Получаване на удостоверение за регистрация на географско означение

Защита на географското означение за територията на България


Регистрация на географски означения на селскостопански стоки пред Европейската комисия

Моля, свържете се с нас, за да получите индивидуална оферта.

Свържете се с нас

Регистрация на географски означения на селскостопански стоки пред Европейската комисия

Свържете се с нас за индивидуална оферта!

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги