Счетоводни услуги в България

Ако имате фирма в България, ще трябва да водите счетоводство и да имате назначен счетоводител.

Ако имате фирма в България, ще трябва да водите счетоводство и да имате назначен счетоводител.

Счетоводните услуги включват издаване и обработка на фактури, изготвяне и подаване на декларации по ДДС, изготвяне и подаване на други данъчни декларации, изплащане на заплати и предоставяне на информация на данъчните органи. Нашите счетоводители ще обработват вашите плащания, ако желаете това.

Всяка година всяко дружество трябва да изготвя годишни финансови отчети и да подава годишна данъчна декларация в Националната агенция по приходите.

Тук ще намерите информация за нашите счетоводни пакети:

Начален

€ 250/м

Този пакет включва:


Осчетоводяване на фактури за разходи и приходи - до 10 фактури

Съгласуване на една банкова сметка

Обработка на заплати - до 1 човек - директор

Данъчни консултации

Годишни финансови отчети и годишна данъчна декларация

Свържете се с нас

Счетоводни услуги в България

Начален пакет

250€ /месец

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Основен

€ 350/м

Този пакет включва:


Осчетоводяване на фактури за разходи и приходи - до 25 фактури

Банково съгласуване на до 2 банкови сметки и онлайн банкиране

Обработка на ведомостите за заплати - до 3 души

Изготвяне и изчисляване на месечни декларации по ДДС (ако е приложимо)

Изготвяне на доклади за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банките

Свържете се с нас

Счетоводни услуги в България

Основен пакет

350€/месец

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

ПРО

€ 450/м

Този пакет включва:


Осчетоводяване на фактури за разходи и приходи - над 25 фактури

Банково съгласуване на до 3 банкови сметки и онлайн банкиране

Обработка на заплати - над 3 души, но до 10 души

Изготвяне и изчисляване на месечни декларации за ДДС

Възстановяване на ДДС

Съдействие при данъчни проверки и одити

Откриване на фирмена банкова сметка, вкл. онлайн банкиране и дебитна карта

Годишни финансови отчети и годишна данъчна декларация

Свържете се с нас

Счетоводни услуги в България

ПРО Пакет

450€/месец

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Ако услугите, от които се нуждаете, не са изброени по-горе и нашите стандартни пакети не отговарят на нуждите ви, моля, свържете се с нас, за да ви изготвим индивидуална оферта.

Има и няколко други услуги, които можем да предоставим при поискване:

Лично счетоводство

от € 100/месец

Свържете се с нас

Счетоводни услуги в България

Лично счетоводство

100/месец

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Ако сте местно лице за данъчни цели в България или сте лице, упражняващо свободна професия/самостоятелно заето лице в България, трябва да поддържате минимално ниво на счетоводна отчетност.


Нашата услуга включва регистрация като лице, упражняващо свободна професия, в регистър БУЛСТАТ, регистрация като самоосигуряващо се лице в Националната агенция за приходите, подаване на осигурителни и данъчни декларации в НАП и подаване на годишна данъчна декларация.


Други услуги

Цената варира в зависимост от услугата.

Свържете се с нас за индивидуална оферта.

Свържете се с нас

Други услуги

Цената варира в зависимост от услугата. Свържете се с нас за индивидуална оферта.

Бърз отговор

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Предоставяме широка гама от различни услуги, които можете да заявите при поискване, ако не сте избрали някой от другите пакети или в случай, че необходимата услуга не е включена в някой от пакетите:

Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети (ГФО)
Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация за дружества и физически лица
Регистрация по ДДС
Регистрация като лице на свободна практика в регистър БУЛСТАТ
Регистрация като самостоятелно заето лице в Националната агенция по приходите (НАП)
Регистрация като директор/управител в Националната агенция по приходите (НАП)
Назначаване на лице за контакт във връзка с регламентите за борба с парите
Месечни декларации за ДДС
Месечни декларации за социално осигуряване
Откриване на банкова сметка
Регистрация на EORI номер
Фактуриране и обработка на плащания

Tell us more

Let us know how our services could help you develop your ideas.

Fast response

Individual approach

High quality services