Абонаменти

Ние не сме тук само за малко. Искаме да бъдем ваш надежден партньор през цялото пътуване, докато имате нужда от нас.

Нашите пакети са следните:

Месечни юридически услуги

Обърнете се към нас за индивидуална оферта

(възможност за заплащане на почасова ставка)


Преговори с клиенти и партньори

Консултации и правни становища

Представителство пред държавни органи и неправителствени организации

Преглед и изготвяне на договори

Дружествени промени

Консултации и изготвяне на документи в областта на труда

Свържете се с нас

Месечни юридически услуги

Обърнете се към нас за индивидуална оферта

(възможност за заплащане на почасова ставка)

Бърза реакция

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Месечни счетоводни услуги

Обърнете се към нас за индивидуална оферта

(възможност за заплащане на почасова ставка)


Издаване на фактури за ДДС от името на клиента

Обработка на плащания

Финансови отчети и годишни данъчни декларации

Документи за социално осигуряване и плащания

Консултации

Подкрепа и съдействие при данъчни проверки

Представителство пред НАП и други правителствени агенции

Свържете се с нас

Месечни счетоводни услуги

Обърнете се към нас за индивидуална оферта

(възможност за заплащане на почасова ставка)

Бърза реакция

Индивидуален подход

Висококачествени услуги

Tell us more

Let us know how our services could help you develop your ideas.

Fast response

Individual approach

High quality services