Фондация Легалла 

Ние сме фондация с ЕИК 207231093, която има за цел да укрепва гражданското общество!

Нашата мисия

Насърчаване на правното образование и образователните дейности сред децата и младежите, както и подпомагане на тяхната кариера и професионално развитие в областта на обучението;

Предаване на знания за реализиране на постижения в областта на правото;

Повишаване на интереса на децата и младежите към образованието и ученето през целия живот;

Подкрепа за развитието на иновации и иновативни идеи в областта на правото в България;

Развитие на полезни знания и умения сред децата и младежите;

Овластяване на гражданското общество;

Подпомагане на младите хора в България чрез развитие на младежки политики и дейности и чрез тяхното социално включване;

Подкрепа за разработването и прилагането на мултидисциплинарни програми за обучение и събития, които развиват децата и младежите според техните интереси и потребности.

Tell us more

Let us know how our services could help you develop your ideas.

Fast response

Individual approach

High quality services